FHM 5219 - Beretning

L.K. Larsen
I forbindelse med nedgravning af affaldscontainere beliggende hhv. på Knudsgade 6A, Molsgade 12, Mejlgade 69 og 92, Kaløgade 3 og Helgenæsgade 17 i Århus har museet overvåget anlægsarbejdet. Ud for Mejlgade 92 blev registreret en større nedgravning, der kan tolkes som en ydre grav. Den kan ikke dateres men synes tildækket i højmiddelalder. Ud for Molsgade 12 blev der i de nederste lag påtruffet ildskørnede sten, muligvis fra vikingetid. Ud for Kaløgade 3 en stensat...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.