Beretning for arkæologisk forundersøgelse samt efterfølgende udgravning med fund af bosættelsesspor fra yngre bronzealder

Stine Jæger Hoff
Forundersøgelsen ved Sudersminde blev foretaget på et 7000 m2 stort areal. På arealet blev der fundet 71 anlæg, hvoraf de 69 havde forhistorisk karakter. På baggrund af dette blev der udvalgt et område på 1500 m2 omkring den centrale del til nærmere undersøgelse ved en egentlig arkæologisk udgravning. På det udvalgte område blev der registreret 96 forhistoriske anlæg. Anlæggene bestod hovedsageligt af gruber, heraf én brønd, men der blev også registreret 21 stolpehuller. Ingen af...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.