Marinarkæologisk besigtigelse ved Houget, Kalundborg

Andreas Bloch & Anders Gutehall
Området ovenfor sejlrenden og sejlrendens skrænter blev nøje afsøgt med dykkere i en længde på omkring 100 m. Orienteringen af de lokaliserede pæle synes at antyde, at anlægget har været orienteret øst-vest. Funktionen af anlægget er hidtil uvis. Tolkninger som sejlspærring, anlægsplads til skibe, forstærkning af sejlrendens kanter m.v. har været i spil. En egentlig marinarkæologisk undersøgelse vil antagelig afklare dette.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.