Beretning for den arkæologiske udgravning af MLF00239, MLF00240 samt MLF00241 Gammel Orehoved

Stine Jæger Hoff
Ved den arkæologiske udgravning vest for Orehoved blev der i et let kuperet terræn registreret spor efter mindst fire bosættelser dateret til henholdsvis neolitikum, mellem neolitikum/bronzealderens periode III/IV, slutningen af yngre bronzealder og romersk jernalder. Der blev registreret konstruktioner på to af bosættelserne, det drejer sig om to treskibede langhuse, hvoraf det ene har bevaret skillevægs- og indgangsstolpehuller. Husene er sandsynligvis dateret til yngre bronzealder og romersk jernalder. De øvrige anlæg fordeler sig i gruber,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.