Beretning for udgravning af TAK 1494

, Susan Pallesen &
Udgravning bestod af tre felter på ca. 5.500 m². Disse felter blev anlagt på baggrund af resultaterne fra forundersøgelsen og befandt sig på området højest liggende punkt. Der var her tale om fund af arkæologiske spor efter seks huse og to brønde, samt et nedgravet lerkar hvis funktion ikke med sikkerhed er klarlagt. Området med bebyggelse er ikke afgrænset mod øst hvor den nuværende Motorring 4 i dag ligger. De udgravede huskonstruktioner er ved hjælp...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.