OBM 2602 Ibjerg Øst II Beretning

Jesper Hansen, J.E. Boesen, H.C. Broholm, K.K. Michaelsen, N.C. Hansen & Mikael Holdgaard Nielsen
Forud for råstofindvinding er undersøgt den vestlige del af en langhøj fra ældre tragtbægerkultur. Undersøgelsen omfattede 36 m af højen, hvori der fandtes et rektangulært dyssekammer uden gang. Fundmængden var sparsom - i kammeret fandtes blot en ravperle og en tværpil, mens der i udrømningsområdet udenfor kammeret fandtes en smule keramik og enkelte flintredskaber. Opførelsen af langhøjen er gennem ams-dateringer af oldtidsmuldlag og højfyld dateret til TN II. Udenfor højen fandtes enkelte anlæg, fremhæves skal...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.