KHM 2685 ved Grønhøj

Esben Kannegaard, J. Galten Bech, H. Kjær & T. Ramskou
Prøvegravningen viste, at der et par meter umiddelbart nord for, eller måske endda grænsende op til foden af højruinen Langå sb. 3 ligger en stenlægning der strækker sig over ca. 4,7 meter i NNV-SSØ’lig retning. Udstrækningen til de øvrige sider kendes ikke. Stenlægning kan dække over en fladmarksgrav fra en uvis periode af forhistorien.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.