MLF00657 Ellebækgård VIII - Beretning for arkæologisk udgravning af bosættelsesspor fra senneolitikum

Stine Jæger Hoff & Stine Jæger Hoff
På et ca. 1.800 m2 stort areal blev der registreret bosættelsesspor i form af et større kulturlag med aktiviteter inden for flintproduktion, udsmid, deponeringer og skindbearbejdning samt spredte gruber og stolpehuller. Bosættelsessporene er dateret til senneolitikum og tilhører et større kompleks, som foruden almindelige bosættelser også består af specialiserede værksteds- samt offerpladser fra både tragtbægerkulturen og senneolitikum.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.