HAM 5160 Smedager - Beretning

Per Ethelberg & Kathrine Moberg Riis
I forbindelse med udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland, blev der foretaget arkæologisk udgravning af et 1363 m2 stort område inden for traceet ved Smedager. Undersøgelsen resulterede i fund af seks hustomter, hvoraf to ikke er totaludgravede pga. moderne forstyrrelser. Ud fra typologiske iagttagelser sammenholdt med den fundne keramik samt 14C-resultater kan stedet dateres til førromersk – tidlig ældre romersk jernalder, hvor nogle af husene uden tvivl afløser hinanden tidsmæssigt. Umiddelbart er bebyggelsen afgrænset...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.