Kulturhistorisk rapport for SBM 1212 Firgårde Gravhøj Sb. 56

R. Olesen, H. Kjær, Anne Mette Kristiansen, Merethe Schifter Christensen & Axel Jensen
Ved undersøgelsen dukkede der to grave op. Den ældste, en kvindegrav, dateres til enkeltgravskulturen. Graven er dateret ud fra en ravperlekæde som lå i den østlige del af graven. Den yngste grav, en barnegrav, dateres til ældre romertid. Denne grav er dateret ud fra to kar der er medgivet som gravgaver. Derudover fremkom bebyggelsesspor fra yngre romertid og muligvis resterne af en grav fra samme periode. Graven udtrykkes indirekte vha. fragmenter af et romersk-imiteret drikkebæger...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.