Beretning for arkæologisk undersøgelse af MLF 00328 Farverensstræde 4, bebyggelsesspor fra middelalder og renæssance.

Kasper H. Søsted &
Ved undersøgelse af matrikel nr. 60 og 93 i Nakskov by fremkom der kulturlag fra middelalder og renæssance hovedsageligt i profiler langs udgravningskanten. Profilerne bestod fortrinsvis af gulv- og smudslag fra ovennævnte perioder. I den vestligste del af udgravningsfeltet fremkom en nedgravning, tolket som affaldsgrube. Typologisk datering er foretaget ud fra keramik, da der ikke er foretaget naturvidenskabelige prøver.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.