HAM 3698 Johannesminde - Beretning 1999-2000

Hans Chr. H. Andersen
Samlet beretning over arkæologisk forundersøgelse og undersøgelse i 1999 og 2000 forund for grusindvinding. Ved undersøgelsen afdækkedes sporene efter tre neolitiske hustomter med neddybede gulvlag, et område med mange usystematisk placerede kogestensgruber (kogegrubefelt?) fra bronzealder? 5 hustomter fra sen førromersk jernalder til ældre romersk jernalder (Tre samtidige gårdsanlæg i to faser?), udviklende sig til en landsbybebyggelse bestående af 4-5 samtidige hegnede gårdsanlæg i flere faser fra ældre romersk jernalder. Bebyggelsen opløses/flytter og erstattes af et...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.