FHM 5664 Beretning

Stine Vestergaard Laursen & Susanne Nissen Gram
I håb om at afdække spor efter det tidligere Krekær og forgængere til de på O1-kortet afbillede 3 firelængede gårde, blev der foretaget en udgravning af det berørte område før nybyggeriet af en Kiwi-butik. Herved blev der frilagt et parti af et større grøftsystem, som må have udgjort en form for afvanding af området. Fylden i grøften rummede: vandskyllede lag med en del uforarbejdet træ, udsmidslag med keramik fra især 14-1500-tallet samt på bunden (ca....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.