MKH1180_Mølgård_Beretning

Frauke Witte
Beretning over en arkæologisk undersøgelse i 2004 i forbindelse med byggemodning af vejforløb nord for Kolding. Indenfor det 1.350 m² store felt blev der udgravet flere gruber fra ældre jernalder. Gruberne kan tolkes som lertagnings- og kogestensgruber og en brønd.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.