NYE

Stine Vestergaard Laursen & Rasmus Birch Iversen
Forundersøgelsen af 5,8 ha gav fund af op til 17 huse fra ældre jernalder, et område med tykke kulturlag og indlejrede lergulve fra jernalder, en jordfæstegrav med mindst fire lerkar og to moser med aktivitestspor fra jernalderen. Udgravningen gav imidlertid kun fund af i alt otte huse fra sen førromersk jernalder til tidlig ældre romersk jernalder, mens den stratigrafiske kulturlagsbebyggelse snarest måtte betragtes som en kulturlagsopfyldt lavning. Den største af de to moser og jordfæstegraven...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.