FHM 5671 - Beretning

Stine Vestergaard Laursen
Forundersøgelse på ca. 9 ha forud for byggemodning resulterede i spredte fund af udaterede stolpehuller og gruber samt et enkelt, mindre kulturlag fra yngre stenalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.