Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Horne kirkegård 2010

Henriette Rensbro
De kommende bygning skal have randfundamenter og kun afgraves ned til 40 cm inde i bygningerne. Dette kombineret med placeringen på kirkegården og områdets generelle fugtighed førte til beslutningen om ikke at grave til undergrund. Der blev ikke fundet arkæologiske spor i muldlaget. Men det kan ikke udelukkes, at der ved en evt. fremtidig muldafrømning på stedet vil kunne findes stolpehuller m.m. i undergrunden.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.