VSM G195 Beretning

Ved udgravningen blev på et bakkedrag i den sydlige udkant af Klejtrup by og vest for Klejtrup bæk fundet ca. 250 anlægsspor og andre fyldskifter indenfor et relativt begrænset område på specielt den østlige del af bakkedraget. Der er udskilt 5-8 2-skibede hustomter (I, IV-VII og evt. II-III og VIII) fra perioden sen senneolitikum / ældre bronzealder per. I.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.