HAM4871_Tørvemosegård_IV_Beretning

Erling Mario Madsen
Beretning over arkæologisk undersøgelse i 2009 af et 900 m2 stort område forud for anlæggelsen af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg. Ved undersøgelsen afdækkedes dele af et aktivitetsområde fra oldtiden, som kan have forbindelse med lokaliteten Tavhave II, der ligger i nærheden. Der blev fundet 10 stolpehuller og 2 gruber, men det var dog ikke muligt at erkende nogen egentlige strukturer.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.