KHM 2580 Skydhøj

F. Uldall & Ernst Stidsing
Prøvegravning med det formål at konstatere om gravhøjen var blevet beskadiget ved tidligere anlæg af en kloakledning. Der blev ikke registreret jordlag eller anlæg der kunne relateres til en gravhøj, og konklusionen må derfor være, at gravhøjen ikke er blevet berørt af anlægsarbejdet, og det formodes at resterne af gravhøjen stadig ligger ”urørt” omtrent mellem kloakledningen og boligerne nordøst derfor.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.