FHM 5259 Ravskærvej prøvegravning

Stine Vestergaard Laursen & Peter Winther Lundby
Ved prøvegravningen af det 4,3 ha store areal (se fig. 1), som lokalplanen dækker over, blev der i den nordligste del af området fundet en del stolpehuller og et mindre antal gruber samt et enkelt fund af keramik i en af gruberne, der meget vel kan dateres til ældre jernalder. I den sydligste del af lokalplansområdet var der enkelte kogestensgruber samt en spredt forekomst af flintafslag, hvoraf hovedparten blev fundet i noget, der har været...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.