HAM 4487 Havneby - Beretning

Frauke Witte
Beretning over udført arkæologisk udgravning af to områder på ialt 3100 m2 i 2005. Ved undersøgelsen fremkom der omfattende spor efter en bebyggelse fra 15-1800-tallet. Bebyggelsessporene dækkede primært over rester af to huse på plateauer fra 17-1800-tallet med tilhørende haver. På Preussiske kort fra 1880erne ses tilsvarende spor efter disse typiske "Rømøhaver" adskilt af høje sanddiger. Forløbere til det nuværende Havneby.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.