HBV 1444 Beretning

Per Ethelberg & Martin Egelund Poulsen
I forbindelse med dubleringen af den 30 år gamle naturgasledning på lokaliteten Gesten Skov øst for Gesten by har Museet på Sønderskov foretaget en systematisk udgravning af bebyggelseslevn fra ældre jernalder. Der blev afdækket i alt 26 anlæg fra ældre jernalder, hvoraf der kunne udskilles et treskibet langhus i to potentielle byggefaser samt 2 affaldsgruber, hvor sidstnævnte hører hjemme i sen førromersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.