FHM4092_samlet beretning

M. Ravn
På en sydvendt jævnt skrånende bakke ved Kildevang blev der i perioden september 2001 til juli 2003 afdækket et samlet areal på 35.170 kvm. Der fandtes anlægsspor i form af gruber, huse samt kulturlag, fra stenalder og ældre jernalder. I alt 88 anlæg kan henføres til tidlig bondestenalder, heraf to toskibede huse og et tredje af ukendt type. Desuden fandtes 8 rituelle gruber, 2 brønde og 1 grav samt affalds- deponerings- og lertagningsgruber. Et enkelt...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.