Nationalmueessets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Paarup Kirke 2016

Orla Hylleberg Eriksen, Niels Bonde, Hans Mikkelsen & Henriette Rensbro
I kapellet, der er bygget i 1500-tallet fremkom en krypt fra 1600-tallet. Denne var allerede kendt, og derfor blev denne ikke undersøgt nærmere. Desuden blev der udgravet til rørføring på kirkegården, hvor der ikke kunne konstateres grave. Ved gennembrydningen af fundament under våbenhuset sås et meget tykt betonfundament. Yderligere skal jord graves væk inde i kirken, men da den opgravede jord skulle genbruges blev den ikke soldet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.