HBV 1495 Beretning for større forundersøgelse

Scott R. Dollar & Janne Krøtel
Museet på Sønderskov har i perioden fra d. 5.-7. maj 2014 foretaget en forundersøgelse forud for etableringen af en ny vejstrækning nordvest for Vejen by. Ved undersøgelsen blev der påtruffet spor af bebyggelse i form af huse og hegn fra perioden yngre jernalder- tidlig vikingetid. Der blev desuden erkendt et større område med grubeaktivitet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.