SJM 401 - beretning

Michael Alrø Jensen
En kulstof-14 datering af voldgravens bundlag sandsynliggjorde, at den skriftlige efterretning fra det 15. århundrede om ribeborgernes befæstning af byen i 1201, er korrekt. Dertil tydede fundsammensætningen fra opfyldslagene på, at voldgraven blev tildækket i samme århundrede. Der var bebyggelse med relation til smedning på stedet, før voldgravens etablering. En grube med smedeaffald blev kulstof-14 dateret til sandsynligvis anden halvdel af det 11. århundrede eller anden halvdel af det 12. århundrede. De øvrige bebyggelsesspor bestod...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.