VSM 08937 Skallegård Vest Beretning

Fortidsminder KUAS &
Ved udgravning på toppen af en højning blev fundet ca. 48 anlægsspor og fyldskifter inden for en strækning på godt 30m. I området blev der fundet 18-19 ild-/kogegruber samt enkelte andre gruber og fyldskifter. Lerkarskår fra fyldlag i flere af ild-/kogegruberne kan dateres til yngre bronzealder, formodentlig per. IV-V. I området fandtes også anlægsspor fra nyere tid, bl.a. skelgrøfter under to nuværende skel.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.