HAM 4437 Skovhus 1 - Beretning

Erling Mario Madsen
Beretning over arkæologisk undersøgelse af 7000 m2 indeholdende bopladslevn/aktivitetsområder i form af kulturlag fra flere peroder: Bl.a. spor efter en flinthuggeplads fra neolitikum, bopladslevn efter en eller flere mindre bopladser fra stenalderen og flere områder med gruber, hvor der blev fundet flintredskaber og afslag fra mesolitikum. Der fremkom også aktivitetsområder bestående af gruber, kogestensgruber og stolpehuller, samt en urnegravplads fra ældre romersk jernalder. I alt over mere end 900 flintgenstande blev registreret ved undersøgelsen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.