Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Arninge kirkegård 2004

Som forberedelse til etablering af et overfladedræn langs Arning kirkes kor og apside foretog BAH 15/9 2004 med hjælp fra kirkens graver tre små sonderende udgravninger ved kirkens sokkel og murfod - henholdsvis ved korets sydøsthjørne, ved apsiden og midt for korets nordmur
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.