MKH 1647 Ved Dalbygård I - Beretning 2011

Klaus Hirsch
Beretning over arkæologisk undersøgelse af område med bopladslevn fra yngre bronzealder. I alt tre felter på tilsammen ca. 1300 m2 blev udgravet. Herved fandtes og undersøgtes i alt ni velbevarede gruber med et rigt fundmateriale. Fundmaterialet bestod af bl.a. flintredskaber, potteskår og syv fragmenter af smeltedigler, som er blevet brugt til bronzestøbning. Anlæg med fundmateriale fra bronzestøbnings-processen forefindes generelt meget sjældent og er hidtil hverken blevet påvist i Sønderjylland eller i Kolding Kommune.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.