Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00987 med fund af 1600-tals bebyggelse

Signe Fog Mogensen
Ved etableringen af ny butik i Søndergade 27 i Nakskov blev der observeret flere sten- og træfundamenter til bygninger samt gruber og stenlægninger, som formentlig kan dateres til 1600-tallet. Yderligere fremkom der kulturlag helt ned i 3 meters dybde fra terræn; disse kan umiddelbart ud fra keramik dateres til 15-1600-tallet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.