Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Malling kirkegård i 2010

Henriette Rensbro
Ved nedrivning af eksisterende, delvist nedgravede toiletbygning i kirkegårdens SØ hjørne og udgravning til ny toiletbygning tæt herved var der fokus på at finde en voldgrav på denne side af kirkegården. En sådan voldgrav kunne hverken påvises eller helt afvises. Ved fremtidige anlægsarbejder på kirkegården skal udvises samme opmærksomhed.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.