08939 Bøgeskov Bakker Beretning

Sanne Boddum
Ved udgravning på kanten af et højdedrag lige syd for Gudenådalen blev der fundet ca. 78 anlægsspor og fyldskifter inden foren ca. 50m lang strækning. I området fandtes en del sikre og formodede stolpehuller, men der kunne ikke udskilles sikre hustomter. En række med 4 ret tæt liggende stolpehuller er til et anlæg (I) af ukendt art. Desuden fandtes 1 råstofgrube, 5 ild-/kogegruber, 1 ildgrube, 2 kogegru-ber/gruber samt gruber og andre fyldskifter. I den formodede...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.