Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Ketting kirkegård 2015

Henriette Rensbro
Under udgravningen til en ny rampe på sydsiden af kirken, kom der ikke noget frem af arkæologisk interesse.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.