HEM 3226 Damgård_Beretning

Herning Museum foretog i oktober 1993 undersøgelser i forbindelse med forlængelse af Vesterholmvej ved Damgård i Tjørring, et ca. 6300m2 stort område. I den østlige del afdækkedes resterne af et ca. 27 x 46meter stort bopladsområde, en bygd, omkranset af et fælles hegnsgrøftsystem. Inden for bygden har der med stor sandsynlighed været 4 samtidige langhuse, samt en staklade. Øst for bygden fandtes et ca. 38 x 9meter bredt kulturlagsområde med fund af skår, knusesten, kværnstensfragmenter...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.