HBV 602 beretning

, , & Per Ole Rindel
Som led i de arkæologiske undersøgelser forud for anlæggelsen af motorvejen Kolding-Esbjerg udgravede Museet på Sønderskov i 1994 på lokaliteten Nørregård VI, en lille boplads fra tidlig Maglemosekultur. Over et større areal blev der fundet også sporadiske bebyggelsesspor samt neolitisk bopladsflint. Bopladsen fra tidlig Maglemose-kultur (præboreal tid) repræsenterer en markant og velafgrænset flintkoncentration på 8-10 m i diameter. Den er beliggende nær hovedvandskellet, relativt højt i terrænet på den nordøstlige del af en bakketunge, der...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.