VSM 08948 Beretning

Sanne Boddum, Martin Mikkelsen & Sidsel Wåhlin
Ved undersøgelser i 2006, 2007 og 2009 blev der undersøgt 14 hustomter, hvoraf halvdelen var midtsulehuse. Et treskibet langhus er formodentlig æl-dre bronzealder, mens et langhus dateres til yngre jernalder. De resterende treskibede huse er udaterede, men to mulige økonimibygninger kan høre til huset fra yngre jernalder. Der blev undersøgt flere gruber, hvoraf nogle kunne dateres til tragtbægerkultur og yngre jernalder pga. lerkarskårene. Ved forundersøgelsen i 2006 blev der fundet en enkelt urnegrav fra romersk...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.