FHM 5672 - beretning

Stine Vestergaard Laursen
Overvågning i forbindelse med udvidelse af råstofudvinding. Det var ikke muligt at lave iagttagelser. En flintøkse blev indsamlet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.