VSM 09682 Toftum Næs Beretning udgravning 2014-2015

Katrine Vestergaard & Kamilla Fiedler Terkildsen
Ved en udgravning af et ca. 6400 m2 stort areal blev der fundet bebyggelse fra yngre jernalder. Der er undersøgt hele eller dele af 19 huse, de fleste er treskibede i forskellige størrelser, hvoraf de 3-4 må betegnes som halbygninger. Ud over de treskibede huse er der et etskibet hus samt to d-huse/ramme-huse. Der er undersøgt 7-8 grubehuse og over 20 forskellige hegnsforløb, hvoraf flere tydeligvis er flere faser af samme hegn, andre synes at...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.