MKH 827 Birkemosevej - Beretning 2008

Gunvor Christiansen
Beretning over arkæologisk undersøgelse af ialt 2800 m2 fordelt på to udgravningsfelter. Herved fremkom på det ene felt et treskibet langhus fra ældre bronzealder. På det andet felt fremkom et aktivitetsområde med gruber. Inventar i gruberne angiver datering til både bronzealder, førromersk jernalder og ældre romersk jernalder. Undersøgelse udført af Arkæologi Haderslev på vegne af Museet på Koldinghus.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.