Beretning VHM 00138

Marlena Haue
På det ca. 1 ha store areal blev udlagt to søgegrøfter på i alt 365 meters længde. Der blev registreret forhistoriske bebyggelsesspor i den østligste søgegrøft. I forbindelse med forundersøgelsen blev der udvidet omkring anlæggene, og der fremkom et hus samt tre gruber. Bebyggelsessporene kan ikke dateres nærmere end bronzealder eller jernalder, muligvis yngre bronzealder idet huset er et lille lidt irregulært tre-skibet hus.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.