FHM 4007 Badstuegade, Aarhus

, Hans Skov &
I forbindelse med et byggeri blev 3 m tykke kulturlag fra vikingetid til nyere tid afgravet til undergrundsniveau på et 608 m2 stort areal. Det er kun hvor bygningen står at alt er bortgravet. Der er stadig kulturjord på den resterende del af grunden. I alt 1800 m3 kulturjord blev bortgravet. Herved blev det påvist, at Borrebækken, der leverede vand til byens voldgrav, havde bevæget sig frem og tilbage i ureguleret tilstand på grundens nordlige...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.