VHM00162 Faldet Sønder Vejen

Marlena Haue & Sidsel Wåhlin
Udgravning af bebyggelse fra førromersk jernalder. Lokaliteten rummer minimum 15 langhuse, to brønde, to grøftanlæg, hegn, grubekomplekser samt et aktivitetsområde med trækulsmiler til trækulsproduktion. Ud fra husenes konstruktioner, samt keramikken, kan lokaliteten dateres til førromersk jernalder, med hovedvægt i ældre førromersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.