HBV 1412 Beretning

, Claus Weismann, Britt Petersen & Thomas Rune Knudsen
I forbindelse med etableringen af en transformerstation, som en del af højspændingsprojektet Kassø-Tjele, foretog Museet på Sønderskov en systematisk undersøgelse. Her fremkom en forsænkning, der typologisk kan dateres til enkeltgravstid samt tre toskibede huse, som indeholdte kornførende gruber. De toskibede huse og de kornførende gruber kan typologisk dateres til senneolitikum eller ældre bronzealder per. I. Foruden dette blev en amatørudgravet gravhøj undersøgt. Denne kan antageligt typologisk dateres til enkeltgravskultur.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.