Nationalmuseets rapport fra udgravning i Skinnerup Kirke 2008

Henriette Rensbro
På indersiden af det nordre kirkegårdsdige blev gravet ud til en forlængelse vest for den eksisterende graverbygning. Anlæggelsen indebar afgravning af indersiden af diget. Hvor der dog ikke blev fundet andet end muld og et elkabel.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.