HEM 2983 Dværgebakke III_Beretning

Museum Midtjylland & Fortidsminder KUAS
Undersøgelse af 128 m² stort område syd for Bølling Sø Kanal. Udgravningen afdækkede et bopladsområde med bearbejdet flint og redskaber samt to ildsteder fra tidlig maglemosekultur. Det ene ildsted er C14-dateret til 8.790 f. Kr., hvilket understøttes af flintinventaret, der blandt andet indeholder to tidlige skiveøkser og mikrolitter i form af grove lancetter. Endvidere fandtes et mindre indslag af sen maglemosekultur i form af håndtagsblokke og mikroflækker fremstillet i presteknik samt enkelte redskaber og flækker...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.