HEM 3883 Bølling Sø Vest I

H. Rostholm
I forbindelse med et dæmningsbyggeri til beskyttelse af Kragelundvej, har Herning Museum i perioden perioderne 3. – 23. juli, 13. - 27. august og 9. oktober - 24. november 2003 gennemført arkæologiske undersøgelser af et bopladsområde beliggende nord for Bølling Sø Kanal og øst for Kragelundvej (F66). Ved udgravningen registreredes i alt to stenlægninger og tre stensatte rækker af ildsteder, der kan dateres til Ertebøllekultur (5.200-3.900 f.Kr.), og en mindre grube fra Tragtbægerkultur (3.500-3.100 f.Kr)....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.