HAM 4631 Langelandsvej - Beretning

Frauke Witte
Beretning over arkæologisk undersøgelse 2006-2007. De fremkomne spor på udgravningsområdet viste sig at være rester af et såkaldt Sarup-anlæg. Det drejer sig om en slags samlingsplads som var markeret gennem et indhegnet område og store gruber, de såkaldte systemgrave. Den indhegnede del af pladsen består af et område med gruber, ildsteder og stolpehuller. Palisadegrøften løber nord-syd og drejer i dens sydlige del mod øst, hvor en bæk sandsynligvis har udgjort den naturlige afslutning. Den nordlige...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.