Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Skivum kirkegård 2004

Den 12/3 2004 besøgte BAH Skivum kirke for sammen med arkitekt Palle Breinholm fra arkitektfirmaet Eivind Thomasen A/S at besigtige udgravningerne til fremføring af el-kabel fra våbenhus til den nye graverbygning.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.